Deprese a stres: inhalace vodíku může pomoc

Poruchy související se stresem, jako je deprese a úzkost, jsou nejběžnějšími a oslabujícími psychiatrickými onemocněními. Rozsáhlé důkazy ukázaly, že stres, zejména chronický, je jedním z nejdůležitějších faktorů odpovědných za depresi. Způsob zvládání psychosociálního stresu jedince ovlivňuje stresem vyvolané patologické změny a riziko psychických poruch, jako je právě sama deprese.

Neschopnost úspěšně se adaptovat na stres produkuje patologické změny, které mohou vést k depresi. Molekulární vodík má antioxidační a protizánětlivé účinky. Cílem této studie je zkoumat účinky plynného vodíku na odolnost vůči stresu u myší.

Výsledky ukázaly, že opakovaná inhalace smíšeného plynu vodík-kyslík (67 % a 33 %) významně snížila jak akutní, tak chronický stres vyvolávající depresivní a úzkostné chování myší. K vyhodnocení výsledků byly použity testy jako například test zavěšení ocasu, nuceného plavání, potlačení novosti krmení a test v otevřeném poli. Analýzy ukázaly, že inhalace směsného plynu (vodík-kyslík) blokovala zvýšení hladiny kortikoidů, adrenokortikotropního hormonu a interleukinu-6.

Směsný plyn byl produkován za použití vodíkovo-kyslíkového nebulizátoru AMS-h-3. Jako místnost pro inhalaci plynu pro myši byla použita průhledná uzavřená krabice. Plyn získaný elektrolýzou vody vedl přímo do uzavřené místnosti pro inhalaci. Během inhalace byly myši vzhůru a volně se pohybovaly.

Inhalace plynného vodíku v dospívání významně zvýšila odolnost vůči akutnímu stresu v rané dospělosti.

*Kortikoidy: steroidní hormony syntetizované z cholesterolu vznikající v buňkách kůry nadledvin.

*Adrenokortikotropní hormon: je hormonem předního laloku hypofýzy, který řídí činnost kůry nadledvin.

*Interleukin-6: reguluje imunitní reakce, hematopoézu, reakce akutní fáze a metabolismus kostí.

Více informací se můžete dočíst zde. 

Publikováno 19.07.2023
zpět na BLOG