OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky:

1. Základní údaje o provozovateli obchodu
Identifikační údaje
Název:
ECOM sro
Sídlo:
ul. Zahradní 276, České Meziříčí, PSČ 517 71
 
zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 613
Základní kapitál:
100.000,- Kč
Mobil:
603 286 087
E-mailem:
Web:
Kontakt LAZENA
https://www.ecom.cz
702 075 962,  http://www.lazena-ecom.cz , lazena@ecom.cz
IČO:
15041042
DIČ:
CZ15041042
 
Hlavní činnost podnikání:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank as, Praha 4 č. ú. 10023003/5500
 
SWIFT kód: RZBCCZPP
 
USD IBAN: CZ235500000000010023003
 
Fio banka, as, Praha 1, č. ú. 2102429368/2010
 
SWIFT kód: FIOBCZPP
 
EUR IBAN: CZ7920100000002402429386

Informace o společnosti
Společnost ECOM sro byla založena v roce 1991. Je jednou z předních společností v České republice v oblasti prodeje elektronických součástek pro elektroniku. Nabízí širokých rozmanitých, aktivních a optoelektronických součástek, displejů, mechanických a elektromechanických dílů a dalších komponent pro elektroniku. Je autorizovaným distributorem mnoha zahraničních firem.
Firma ECOM sro je již od roku 2002 držitelem certifikátu ISO 9001:2016 pro nakupování, skladování, prodej a distribuci elektronických komponent.
Od roku 2017 rozšířila společnost ECOM sro svou činnost o produkty pod obchodní značkou LAZENA. Jedná se o zařízení a přístroje produkující molekulární vodík nebo upravující pitnou vodu. Zároveň s nimi máme v nabídce tablety obsahující molekulární vodík.
 
2. Informace o dodávaném zboží
Firma ECOM sro nabízí své zboží prostřednictvím internetového prodeje nebo nákupu prostřednictvím obchodníků v sídle společnosti. Technické a obchodní informace o dodávaném zboží ECOM sro naleznete na našich webových stránkách nebo na vyžádání v sídle společnosti. V internetovém obchodě jsou poskytovány základní informace pro podstatnou část sortimentu. Nenajde-li zájemce informace o požadovaném produktu v uvedených zdrojích, můžete zaslat písemnou poptávku s náležitostmi podle čl.8, s nadpisem "OBJEDNÁVKA".
Tyto informace v žádném případě nenahrazují originální dokumentaci výrobce, která má vždy přednost před informacemi uvedenými v internetovém obchodě. ECOM sro neručí za odchylky parametrů součástek výrobců oproti jejich originální dokumentaci. Obrázky zboží zveřejněné v e-shopu jsou pouze ilustrativní.
 
3. Ceny, význam příznaků a některých položek
Ceny v internetovém obchodě jsou vždy uvedeny jak bez DPH, tak s DPH. Ceny uvedené u zboží nezahrnují náklady na balení a přepravu.
Význam příznaků před položkou:
# - součástka skladem jen do vydání zásob
! - informuje se do nových aplikací
N - novinka
A - akce
Prodejní ceny v internetovém obchodě jsou platné v době uzavření objednávky a aktuální aktualizace již nemají vliv na uzavřené objednávky.
Položka „Náhrada" v okně „Detail výrobku" má pouze informativní charakter a neznamená, že lze uvedenou položku nahradit přímo uvedeným typem. Je to pouze možný alternativní výrobek, kterým však není vždy možné daný výrobek nahradit. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za možné škody způsobené nesprávným užitím při záměně původní součásti.
 
4. Slevy
Množstevní slevy
V případě objednaného množství většího než se uvádí v množstevních slevách nebo jedná-li se o rámcovou objednávku, je možné pro jednání lepší prodejní ceny, zaslat písemnou poptávku.
Slevy pro obchodní firmy
U části sortimentu může být kupujícím, kteří kopii živnostenského listu doloží oprávnění k obchodní činnosti, poskytnuta sleva.
 
5. Způsob dodání zboží
Zboží ze skladu je expedováno zpravidla nejdéle do tří dnů od doručení objednávky. Pokud zboží není momentálně na skladě, je dodací lhůta sdělena při potvrzení objednávky. Dodací termíny na větší množství nebo na položky, které nejsou uvedeny v ceníku, sdělíme na základě písemné poptávky.
Zákazník si volí sám buď prostřednictvím obchodníka, nebo v internetovém obchodě jeden ze způsobů zaslání zboží:
"A - pouze ze skladu" - Zpravidla nejdéle do tří dnů je odesláno pouze zboží, které je momentálně na skladě. Ostatní položky dále neevidujeme.
"B - vše v jedné zásilce" - Všechno potvrzené zboží je odesláno v jedné zásilce, dodací lhůta je závislá na druhu zboží a po dohodě se zákazníkem.
"C - vše ve více zásilkách" - Zpravidla do tří dnů je odesláno zboží, které je momentálně skladem. Ostatní položky evidujeme a zašleme v další zásilce (zásilkách). Zákazník je o dodacích termínech předem informován.
Cena za dopravu zásilky pro všechny varianty je vysvětlena v níže uvedené tabulce:
Běžný způsob ČESKÁ REPUBLIKA
  Celková hodnota zboží v CZK bez DPH Cena za dopravu
1. část zásilky "C" nebo celá zásilka "A","B" <5000 *přepravné
≥5000 platí ECOM s.r.o.
2. část zásilky "C"   platí ECOM s.r.o.
Běžný způsob SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  Celková hodnota zboží v EUR bez DPH Cena za dopravu
1. část zásilky "C" nebo celá zásilka "A","B" <180 *přepravné od 6 EUR
≥180 platí ECOM s.r.o.
2. část zásilky "C"   platí ECOM s.r.o.
Internetový obchod
  Celková hodnota zboží v CZK bez DPH Cena za dopravu
1. část zásilky "C" nebo celá zásilka "A","B" **<2000 *přepravné od 6 EUR
**≥180 platí ECOM s.r.o.
2. část zásilky "C"   platí ECOM s.r.o.
* Přepravné - poplatek za přepravu podle ceníku přepravce (u dobírky navíc příplatek za doběrečné - platí pouze pro ČR)
** Cena v EUR je přepočítáná z ceny v CZK dle denního kurzu
 
Při zasílání zboží využívá ECOM s.r.o. služeb třetích stran (subdodavatelů), a to České pošty ("Obchodní balík"), DPD, PPL a Toptrans. Záruka se uplatní dle § 2914 občanského zákoníku - tedy v případě využítí přepravní služby, která vykonává činnost samostatně, nenese ECOM s.r.o. zodpovědnost za případné způsobení škody. Zákazník si může stanovit, kterou z uvedených variant si přeje zboží doručit. Toto musí být uvedeno v objednávce. Pokud tak neučiní, dodáme zboží nejvýhodnějším způsobem podle našeho uvážení.
Způsob dodání zboží může být také upraven na základě předběžné dohody zákazníka s přiděleným obchodníkem. V případě osobního odběru lze zboží vyzvednout na adrese Zahradní 276, 517 71 České Meziříčí.
 
6. Přechod nebezpečí škody a místo plnění
Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v souladu se sjednanými podmínkami Incoterms. Pokud podmínky sjednány nebyly, bude dodávka provedena dle doložky EXW (Incoterms 2010) z místa dodání tj. Zahradní 276, České Meziříčí.
 
7. Platební podmínky
Cenu zboží zaslaného na dobírku, včetně poplatků v článku 5, platí odběratel přepravci při dodání.
Při platbě na proforma fakturu (platba předem) musí být na účet ECOM s.r.o. připsána celá fakturovaná částka, teprve poté bude zboží odběrateli odesláno.
Prodej na fakturu je možný jen zákazníkům, se kterými ECOM s.r.o. uzavřel rámcovou kupní smlouvu, a kteří uhradili všechny předchozí faktury v termínu splatnosti. Splatnost faktury je 14 dní, jako variabilní symbol uvede plátce číslo faktury. Při platbě na fakturu musí souhrnná fakturovaná částka přesáhnout 500,- Kč bez DPH. V případě prodlení s úhradou faktury má prodávající nárok na smluvní pokutu v zákonné výši.
Zboží je taktéž možno zaplatit hotově nebo platební kartou při převzetí v provozovně firmy.
 
Platba kartou
V případě, že zákazník zaplatí v internetovém obchodě kartou a dojde k meziprodeji, bude zákazníkovi účtována pouze hodnota za skutečně odebrané zboží a přeplatek vrácen na účet.
 
8. Objednávky
Objednávky na zboží musí být podány písemnou formu, elektronickou poštou (e-mail) nebo prostřednictvím internetového obchodu. Po dohodě s obchodníkem je možné objednat zboží také telefonicky, pouze v pracovních dnech od 7:30 do 16:00 hod.
Objednávky se považují za akceptované, pokud jsou písemné potvrzeny společností ECOM s.r.o. prostřednictvím e-mailu nebo sms. Každému zákazníkovi, který vystaví objednávku, je přiděleno zákaznické číslo. Zákaznické číslo je vždy uvedeno na dodacím listě a na faktuře. Pokud se jedná o neregistrovaného zákazníka na e-shopu, pak mu je vždy přiděleno zákaznické číslo 1.
K uzavření kupní smlouvy dochází již odesláním objednávky zákazníkem. Zároveň zákazník tímto aktem souhlasí s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem vydanými společností ECOM s.r.o.
Objednávka má obsahovat:
  • název firmy, jméno, adresa, číslo telefonu, e-mail
  • zákaznické číslo (pokud již bylo přiděleno)
  • číslo objednávky, datum vystavení
  • IČO, DIČ
  • způsob dodání zboží (viz čl. 5)
  • objednací název zboží podle katalogu nebo ceníku ECOM s.r.o.
  • počet kusů
U fyzické osoby spotřebitele (koncového zákazníka) nemusí být uvedeno číslo objednávky, IČO a DIČ.
Téměř každá součástka obsahuje zkratku jména výrobce. Budou-li součástky objednány včetně zkratky výrobce, bude u součástky dodržen objednaný výrobce. Jinak budou dodány součástky plně ekvivalentní od libovolného výrobce podle skladových zásob. U internetového obchodu bude výrobce změněn, pouze po předchozím dohovoru se zákazníkem, jinak musí být dodržen.
 
Potvrzení objednávky
Potvrzení objednávky je provedeno nejpozději následující den. Pokud nejsou známy některé dodací termíny objednaných položek, tak ECOM s.r.o. potvrdí nejdříve známé položky a v co nejkratším možném termínu zbývající.
Potvrzení objednávky v internetovém obchodě je provedeno automaticky systémem na e-mailovou adresu zákazníka.
 
9. Technická podpora
Ke všem výrobkům firem, které obchodně zastupujeme nebo jsme jejími výhradními distributory, může ECOM s.r.o. na vyžádání dodat originální, kompletní a aktuální technické parametry a je schopen poskytnout další specifické údaje. ECOM s.r.o. případně může s kupujícím dohodnout zaškolení při obsluze zakoupeného zboží. Seznam výrobců je uveden na webových stránkách www.ecom.cz.
Ke všem ostatním výrobkům z dodávaného sortimentu ECOM s.r.o. poskytuje na vyžádání pouze technické údaje.
Technické údaje a obrázky v katalogu a internetovém obchodě mají pouze informační charakter a nenahrazují originální katalogové listy výrobců.
 
10. Práva a povinnosti spotřebitele při nákupu na dálku

V případě vrácení zboží nakoupeného spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacené peněžní částky nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy, a to mailem (zaslaným na výše uvedenou adresu) či písemným podáním doručeným do sídla prodávajícího. V případně neuplatnění práva na odstoupení od smlouvy v této lhůtě, toto právo zanikne. Členský stát EU, jehož právní předpisy bere podnikatel za základ pro vytvoření vztahů se spotřebitelem, je Česká republika. V případě sporu ze smlouvy je rozhodným právem právo ČR a místně příslušným soudem je soud určený dle o.s.ř. Podnikatel bude se spotřebitelem jednat za trvání závazku v českém jazyce a v tomto také poskytne spotřebiteli smluvní podmínky a další údaje. Se stížností, podnětem či dotazem se spotřebitel může také obrátit na Českou obchodní inspekci. Podrobné informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce najdete na stránkách ČOI.
Členský stát EU, jehož právní předpisy bere ECOM s.r.o. za základ pro vytvoření vztahů se spotřebitelem, je Česká republika. V případě sporu ze smlouvy je rozhodným právem právo ČR a místně příslušným soudem je soud určený dle adresy sídla společnosti. Spotřebitel má možnost využít při případném sporu mimosoudní řešení. V takovém případě se může spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci nebo řešit spor prostřednictvím online platformy ODR. Ještě než spotřebitel přistoupí k řešení mimosoudního sporu, doporučujeme se obrátit na vedení společnosti pro možnost danou situaci řešit. Více informací k mimosoudním sporům.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího výše uvedeným způsobem formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle spotřebitel zpět nebo je předá na adrese sídla prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

11. Obchodní sdělení a cookies
souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím na jeho elektronickou adresu. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat odpověď na toto obchodní sdělení s textem v předmětu zprávy "NE".

Soubory cookies jsou řešeny na webových stránkách samostatnou lištou, kde můžete souhlasit s jejich použitím, případně přímo navolit rozsah jejich využití na vašem zařízení. Jsou využívány pro zajištění funkčnosti webových stránek, analýza dat a marketing.

12. Mlčenlivost
Kupující se zavazuje nakládat s veškerými informacemi připravenými v souvislosti s jeho obchodním vztahem jako s důvěrnými informacemi. Tyto informace je možné sdělit třetím stranám pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti ECOM sro
 
13. Všeobecná ustanovení
Kupujícím může být spotřebitel dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb. nebo podnikatel dle § 420 zákona č. 89/2012 Sb.
Tyto obchodní podmínky se mohou v rozsahu změnit. Tato změna bude oznámena prostřednictvím e-mailu. Pokud nebude zákazník s touto změnou souhlasit, lze od smlouvy odstoupit ve lhůtě jednoho měsíce od oznámení změny.
Veškeré spory vzešlé v souvislosti s každou smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny příslušnými českými soudy. Místně příslušnému soudu je určen dle adres sídla společnosti ECOM sro k datu podání žaloby.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádným kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Pokud některá ustanovení nejsou těmito obchodními podmínkami upravena a nejsou ani upravena Reklamačním řádem, pak se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů.
Individuální ujednání mají přednost před těmito Obchodními podmínkami. Jakékoliv úpravy, doplnění či změny mohou být provedeny pouze po předchozím písemném odsouhlasení ze strany společnosti ECOM sro
 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014

Poslední aktualizace dne 27. 10. 2022